Support Page

Lagu Abu Ada Ayam (wav)
Tune Asal -   Satu Bunyi Satu Rangkap
Tune Boria -  Satu Rangkap 4 bunyi
a   i    u

b   n   m   s    k

t   y   c   p

h   j   r   w   f

z   v   o   e   e


Tune Asal -   Satu Rangkap 4 bunyi
aiub
nmsk
tycp
dglr
hjwf
zvoee

aiub
nmsk
tycp
dglr
hjwf
zvoee

Klik sini 
Cory Cat Song
Klik sini 
Untuk video lagu abu ada ayam

*** Sila download
VLC Media Player apps untuk membuka fail jika perlu