Pengedar Utama
Bacalah Anakku dan 
ReadEasy
SPESIFIKISASI TAKLIMAT
Tempoh
3 jam   

Masa
9.00 pagi - 11.00 pagi

Sasaran
Ibu bapa di tadika atau sekolah

Kandungan
Pendedahan mengenai fonik, latihan sebut bunyi, pendekatan asas mengajar bunyi
dan gabung bunyi, bagaimana ibu bapa boleh membantu anak di rumah.
Disertakan
Lampiran dan sijil penyertaan

Harga
RM 800.00*   untuk 50 orang pertama  ( untuk penganjur )
RM 50.00 seorang peserta ( jika dianjurkan oleh ReadNetwork )


* Untuk kawasan sekitar KL , Selangor sahaja

SPESIFIKISASI BENGKEL

Tempoh
3 jam   

Masa
9.00 pagi - 12.300 t.hari ATAU/DAN 2.00 ptg - 5.30 ptg

Sasaran
Ibu bapa serta guru di tadika atau sekolah

Kandungan
Lihat sebelah
Disertakan
Lampiran dan sijil penyertaan

Harga

RM 50.00 seorang peserta ( jika dianjurkan oleh ReadNetwork )


* Untuk kawasan sekitar KL , Selangor sahaja
TAKLIMAT DAN BENGKEL
BACALAH ANAKKU & READEASY
Taklimat mengenai kaedah fonik dan Bacalah Anakku / Readeasy sangat bermanfaat untuk ibu bapa dan pendidik kerana memberi peluang kepada mereka untuk mengetahui tentang kaedah fonik dan bagaimana mereka boleh membantu anak-anak mereka di rumah. Sementara guru atau pendidik dapat berkenalan dengan kaedah fonik sebagai satu kaedah alternatif untuk mengajar anak membaca .

MENGENAI BENGKEL

Bengkel-bengkel berikut dibuat khusus untuk ibu bapa dan guru iaitu:

Bengkel penulisan rancangan mengajar - untuk guru-guru yang telah mengikuti kursus intensif untuk merancang satu rancangan mengajar yang efektif dan bertepatan dengan kaedah Bacalah Anakku dan ReadEasy

Bengkel permainan kreatif -untuk guru-guru yang telah mengikuti kursus intensif untuk mengajar membaca menggunakan teknik 'belajar sambil bermain' secara kreatif dan berkesan untuk kanak-kanak

Bengkel bercerita - untuk guru-guru dan ibu bapa yang berminat untuk belajar teknik bercerita kepada kanak-kanak untuk membina bahasa mereka

Bengkel Say-It-Right - untuk guru-guru dan ibu bapa yang berminat untuk mendalami pengetahuan dan kemahiran mengenai fonik dan menyebut perkataan dalam bahasa Inggeris dengan betul dan tepat berdasarkan kaedah fonik.

Bengkel pelaksanaan Bacalah Anakku & ReadEasy -untuk guru dan pengusaha tadika yang berminat untuk melaksanakan program fonik Bacalah Anakku dan ReadEasy dengan berkesan di tadika dan sekolah masing-masing

MENGENAI TAKLIMAT
[Kursus Intensif Bacalah Anakku] [Kursus Intensif ReadEasy] [Kursus Asas ReadEasy & Bacalah Anakku] [Taklimat dan Bengkel]
Untitled Page